ZŠ Kátlovce prechádza na dištančné vyučovanie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu šírenia sa COVIDu-19 na škole, žiaci prechádzajú od 25. 10. do 27. 10. 2021  na dištančné vyučovanie podľa rozvrhu hodín v jednotlivých ročníkoch, prípadne po konzultácii s vyučujúcimi. Žiaci a rodičia sú povinní sledovať  stránky : EduPage a Bez kriedy.sk. Zároveň žiada žiakov a ich rodinných príslušníkov, aby dodržiavali prísne  protiepidemiologické  opatrenia.

Jesenné prázdniny začínajú od 28. 10. 2021, nástup do školy  – utorok 02. 11. 2021.