ZŠ a MŠ Kátlovce ostávajú naďalej ZATVORENÉ !

Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 78/2021 je okres Trnava, v súlade s COVID automatom, zaradený  vo štvrtom stupni varovania. Podľa informácií z tlačovej besedy po rokovaní vlády, v piatok 5. februára 2021 o 19:15 hod.  a na základe uznesení vlády a rozhodnutia ministra školstva, budú školy v obciach zaradených do štvrtého stupňa  od pondelka 8. februára 2021 ZATVORENÉ !

Prezenčné vyučovanie sa v žiadnom ročníku v základnej škole od 8. februára 2021 NEOBNOVÍ ! Vyučovanie na ZŠ bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom

Materská škola sa úplne zatvára !

 Materské školy a školské kluby detí od 8. februára 2021 nebudú k dispozícii ani pre deti zákonných zástupcov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre.