Výzva pre majiteľov motorových vozidiel

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby z dôvodu zimnej údržby neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Taktiež žiadame majiteľov vozidiel z bytových domov, aby vozidlá parkovali len na vyhradených parkoviskách.  Ďalej žiadame majiteľov motorových vozidiel v časti Horná Lipina od s.č. 273 po s.č. 287, a tiež od s.č 273  smerom k starej vrátnici PD, aby neparkovali vozidlá na miestnej komunikácii a to ani v nočných hodinách z dôvodu, že vozidlá bránia vykonávaniu prebiehajúcej rekonštrukcie cesty, nakoľko v utorok, stredu a vo štvrtok tohto týždňa budú prebiehať asfaltovacie práce. Ďakujeme za pochopenie !