Výzva pre daňovníkov

Obec Kátlovce ako správca miestnych daní a poplatkov, vyzýva občanov a podnikateľov, u ktorých v roku 2021 prišlo k majetkovým zmenám, alebo nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok, stavbu, byt, aby do konca januára 2022 na Obecný úrad v Kátlovciach podali Priznanie k dani z nehnuteľnosti !

Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú istotu v podaných daňových priznaniach, nakoľko tieto sa podávali pred 16-timi rokmi, či v daňovom priznaní majú uvedený všetok majetok (napr. garáž, prístavbu, hospodársku budovu, letnú kuchyňu, iné bytové časti … atď.), aby si tieto nejasnosti prekonzultovali s pracovníkom obecného úradu do konca januára 2022 !