Výsledky testovania zo dňa 01.05.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 01.05.2021 odobral a vyhodnotil 253 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.