Výsledky testovania MOM Kátlovce dňa 03.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 03.04.2021 odobral a vyhodnotil 670 vzoriek, z toho 1 pozitívnu. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.