Výsledky testovania MOM Kátlovce 20.03.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 20.03.2021 odobral a vyhodnotil 680 vzoriek, z toho 2 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia, najmä z Dobrej Vody.   Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.