Výsledky testovania dňa 06.02.2021

Dobrovoľný testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 06.02.2021 odobral a vyhodnotil 605 vzoriek , z toho 4 boli pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.