Výsledky testovania 30.01.2021

Dobrovoľný testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 30.01.2021 odobral a vyhodnotil 655 vzoriek , z toho 6 bolo pozitívnych. Testovania sa zúčastnili najmä občania našej obce, malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia, najmä z Chtelnice a susednej Nižnej. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastnením za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.