Výsledky testovania 13.02.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 13.02.2021 odobral a vyhodnotil 608 vzoriek, z toho 3 boli pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili (hlavne ohrievače) a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.