Výpočet úrovne triedenia odpadu za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kátlovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 41,34 %

  Výpočet vytriedenia úrovne komunálnych odpadov (370,9 KiB, 150 zobrazení)

  Sadzba poplatku za uloženie na skládku za Ko a OO (437,5 KiB, 118 zobrazení)