ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

????????????????????????????????????

Naša organizácia bola založená 21. 6. 1969 na podnet občanov Kátloviec a vtedajšieho MNV, za pomoci okresného odborného inšpektora Milana Miškoviča. Organizácia združuje zanietených ovocinárov, záhradkárov a pestovateľov. V osedemsiatych rokoch sa organizácia zaoberala výkupom ovocia a zeleniny od malopestovateľov pre spracovateľské organizácie, čím sa vytvárali podmienky pre spracovanie ovocia a zeleniny vo zväzových páleniciach, muštárňach a sušiarňach. Sídlom združenia je Dom záhradkárov, ktorý má organizácia v dočasnom užívaní od Obecného úradu Kátlovce. Vďaka nadšeným členom združenia sa podarilo dom záhradkárov slávnostne otvoriť 30. 8. 1985 a dodnes ho užíva spolu Jednotou dôchodcov Slovenska.

Pri založení v 1969 roku mala organizácia 45 členov. V roku 1989 sa organizácia mohla pýšiť najväčším počtom členov a to 114 –timi členmi. Zatiaľ najmenej členov v počte 40 bolo v roku 2001. V súčastnosti organizácia združuje 52 členov a tento rok po prvýkrát v histórii našej organizácie pribudli do radov záhradkárov i tri ženy. Vekový priemer sa vďaka novým, mladým členom znížil, čo je prísľubom i ďalšieho úspešného fungovania organizácie.

Súčasní členovia výboru organizácie:

Ing. Rastislav Krajčovič predseda organizácie

Ing. Peter Martinovič tajomník

Bohuš Vihlídal pokladník

Ing. Peter Drobný predseda revíznej komisie

Ladislav Šimončič

Peter Klapica

Milan Uváček

Ján Bzdúch

Patrik Demovič

 

a ostatní členovia..

 

Súčasnou náplňou organizácie je organizácia výsvavy ovocia a zeleniny, kde sa každý z členov môže popýšiť so svojimi výpestkami z vlastnej záhrady. Výstavy sa konajú približne každé dva roky v jesennom období a okrem plodín si návštevníci môžu pozrieť i rôzne ručné práce, kvety, bonsaje, práce žiakov ZŠ a rôzne zaujímavosti. V roku 2013 a 2015 boli vystavované i umelecké obrazy. Výstavy sú organizované i za veľkej pomoci členov Jednoty dôchodcov.

Naša organizácia je v prvom rade spoločenstvom ľudí, ktorých práca v záhrade napĺňa a je ich záľubou, tešia sa z vlastnej úrody, ktorá je odmenou za ich úsilie.

Kontakt: Ing. Rastislav Krajčovič, tel.: 0905 242 735