POĽOVNÉ ZDRUŽENIE DOLINA

????????????????????????????????????Založenie základnej organizácie poľovníkov v Kátlovciach sa konalo v roku 1950. Po založení poľovníckeho združenia, bol revír zhodný s výmerou chotára, čo bolo až do roku 1973. V roku 1972 bola spracovaná koncepcia poľovníctva na Slovensku. Stanovila minimálne výmery poľovných revírov s chovom malej zveri 2 000 ha  a v jeleních oblastiach 3 000 ha. Na základe tejto koncepcie zo dňa 1.1.1973 , vytvorili PZ Kátlovce a PZ Dechtice , spoločné združenie : “PZ Borinka Dechtice “.

Výmera poľovného revíru bola 2 596 ha.
Po založení ” PZ Borinka ” , malo združenie 30 členov, z toho bolo 12 z Kátloviec. PZ Borinka trvalo od roku 1973 do roku 1990. V tomto roku sa rozdelilo na pôvodné samostatné PZ. Po rozdelení bolo v novovzniknutom PZ Dolina Kátlovce 14 členov, s revírom, ktorý zodpovedal výmere kátlovského chotára , t.j. 1 147 ha.
Hlavným cieľom PZ je plánovaný chov a ochrana poľovnej  a úžitkovej
zveri, udržanie normovaných kmenových stavov zveri a aj starostlivosť o jej zdravotný stav.
V rámci tohto bolo v revíri vybudované množstvo kŕmnych zariadení, zásypov, napájačiek a iných poľovníckych zariadení.
Postupom času sa zväčšovala aj členská základňa.
Súčasný počet členov PZ je 23.
Aktuálne zloženie výboru PZ :
Ján Jamrich                          predseda
Johanes Pavol                       poľovný hospodár
Ing. Martinovič Pavol              tajomník
Pavlík Pavol                          finančný hospodár
Valent Ivan                            člen výboru