V kátlovskej farnosti nebudú sv. omše

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Všetkých kňazov a veriacich žiadame, aby toto nariadenie uposlúchli! Zároveň sú všetci pozvaní k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb a k súkromným modlitbám. 

KONKRÉTNE:  V našej kátlovskej farnosti nebudú sv. omše – veriacim sa udeľuje dišpenz, nemajú hriech, keď po dve nedele nebudú na sv. omši; krížové cesty; ba ani 19.marca nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí; krsty a pohreby sa budú vysluhovať len bez sv. omše.

  Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb (345,6 KiB, 75 zobrazení)