Testovanie na COVID v sobotu 13. marca 2021

Oznamujeme občanom, že ďalší termín testovania na COVID 19 v obci Kátlovce je sobota 13. marec 2021 v čase 8:00 – 20:00 hod. Časový harmonogram oproti predchádzajúcim testovaniam sa nemení. Orientačný harmonogram testovania nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce Kátlovce.  Žiadame Vás o jeho dodržiavanie, aby sme predišli zbytočnému dlhému čakaniu.