Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 7.2.2019 zverejnili nasledovné informácie:

V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.

Informácia a výzva na spoluprácu

 

V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.

 

 1. Usmernenie 

    usmernenie - 2. časť (152,5 KiB, 148 zobrazení)

 2. Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej 

    grafické znázornenie, 2.časť (1,2 MiB, 283 zobrazení)

 3. Príloha č.1  príloha č. 1
 4. Príloha č. 2  príloha č. 2

 

Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej

správy SR  v Bratislave:   https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 

V tretej časti  informácie k Africkému moru ošípaných

 

 1. AMO leták 

    amo leták, 3.časť (87,5 KiB, 164 zobrazení)

 2. Biologické zásady manipulovania  s ošípanými na farme 

    biologické zásady manipulovania ... (1,2 MiB, 110 zobrazení)

 3. Leták o AMO – potraviny /odpady/ 

    leták amo potraviny (314,0 KiB, 121 zobrazení)