Porucha vodovodu

TAVOS a.s. Piešťany oznamuje občanom, bývajúcim v časti Lipina, od s.č. 288 – 292, od s.č. 394 – 398 a s.č. 364, že z dôvodu závažnosti poruchy vodovodu je predpoklad jeho opravy v utorok 11.05.2021 cca do 12:00 hod. Dotiaľ je potrebné v plnej miere využívať pristavenú cisternu s pitnou vodou.