Podpora zbierky Dobrá novina

Aj tento rok deti a mládež z našej farnosti Kátlovce zvestovali Dobrú Novinu. V rámci projektu Dobrá Novina koledovali počas svätých omší na sviatok Narodenia Pána 25. 12. 2021 v kostole svätého Ducha v Kátlovciach. Ak by ste chceli podporiť zbierku Dobrá novina, môžete tak urobiť na stránke https://www.dobranovina.sk/podporim/