Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE
O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
PRE: Jozef Fekoňa, Kátlovce
OD: BA 12
Pod číslom: RE 264212034 SK
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať
na stránkovom pracovisku poštového úradu do 18 dní od doručenia
Vyvesené: 23 .09. 2019
Zvesené: