Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie
o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
Pre: Juraj Stojka
Od: TA
Podacie číslo: OA 252740475SK
Pod číslom: 25/2020
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 27. 8. 2020
Vyvesené: 27.8.2020