Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Fekoňa

Oznámenie
o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
Pre: Jozef Fekoňa
Od: TA
Podacie číslo: OA 254638012SK

                               OA 254638009SK
Pod číslom: 9/2020
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 22. 2. 2020
Vyvesené: 5. 2. 2020