Oznámenie o uložení zásielky – J. Stojka

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J. Stojka Od: TA Podacie číslo: RE928886029SK Pod číslom: 17/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do lehoty 18 kalendárnych dní od vyvesenia. Vyvesené: 25. 05. 2020