Oznámenie o uložení zásielky – J. Stojka

OZNÁMENIE
O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
PRE: J. Stojka, Kátlovce
OD: TA
Pod číslom: OA 126006595 SK
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať
na stránkovom pracovisku poštového úradu do 18 dní od doručenia
Vyvesené: 09.10. 2019
Zvesené: