Oznámenie o uložení zásielky – J. Kuruc

OZNÁMENIE
O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
PRE: J. Kuruc, Kátlovce
OD: BA 12
Pod číslom: RE 86997052 SK
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať
na stránkovom pracovisku poštového úradu do 18 dní od doručenia
Vyvesené: 04.10. 2019
Zvesené: