Oznámenie o uložení zásielky – J. Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J. Fekoňa Od: Piešťany Podacie číslo: OA231566913SK Pod číslom: 18/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do lehoty 18 kalendárnych dní od vyvesenia. Vyvesené: 11. 06. 2020