Oznámenie o uložení zásielky – J. Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk
Pre: Jozef Fekoňa
Od: BA 12
Podacie číslo: UC162577961SK

Pod číslom: 10/2020
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 02. 03. 2020
Vyvesené: 13. 2. 2020