Oznámenie o uložení zásielky – D. Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Dobrovodská Linda Od: TA  Podacie číslo: OA213782099SK Pod číslom: 16/2020 Menovaná si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do lehoty 18 kalendárnych dní od vyvesenia. Vyvesené: 04. 05. 2020