Oznámenie o uložení zásielky – D. Parajková – Dobrovodská

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: D. Parajková – Dobrovodská , Kátlovce, od TRENČÍN podacie číslo: OA123602987SK Pod číslom: 08/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 30.01.2020 Zvesené: