Oznámenie o uložení listovej zásielky – Uváček

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Uváček Od: Ta, Podacie číslo: OA253132825SK Pod číslom: 9/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 01.03.2021