Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Stojka Od: Nitra, Podacie číslo: OA351385325SK Pod číslom: 15/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 29.04.2021