Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka Juraj

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Stojka Juraj Od: Gundel – Rozhodca, Podacie číslo: OA415201821SK, Pod číslom: 35/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 28.10.2021