Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Stojka Od: BA, Podacie číslo: UC136147093SK Pod číslom: 16/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 30.04.2021