Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: Okr.súd – TT, Podacie číslo: SK027990785SK, Pod číslom: 32/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 11.10.2021