Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: Okrs. súd TT, Podacie číslo: SK029959624SK, Pod číslom: 37/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 13.12.2021