Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Pre: Jankura
Od: Soc. poisťovňa
Podacie číslo: OA231919757SK
Pod číslom: 26/2020
Menovaná si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní
Vyvesené: 02.09.2020