Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura Dagmar

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: TT, Podacie číslo: OA298909283SK Pod číslom: 24/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 10.08.2021