Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura Dagmar

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: Sociálna poisťovňa, Podacie číslo: OA305128687SK, Pod číslom: 34/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 21.10.2021