Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura Dagmar

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: Okresný súd – BB, Podacie číslo: SK028171291SK, Pod číslom: 33/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 14.10.2021