Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura Dagmar

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: Soc.poisťovňa – TT, Podacie číslo: OA304917771SK, Pod číslom: 29/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 14.09.2021