Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Od: TT, Podacie číslo: OA298756273SK Pod číslom: 22/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 01.07.2021