Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Od: TA, Podacie číslo: OA285034158SK Pod číslom: 18/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 02.06.2021