Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Stojka

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J. Stojka Od: POST SERVIS, Podacie číslo: SK019594062SK Pod číslom: 2/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 18.01.2021