Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Stojka

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: J. Stojka , Kátlovce OD: TA podacie číslo:OA126030444SK Pod číslom: 38/2019 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 08.11.2019 Zvesené: