Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Stojka

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J. Stojka Od: BA 12 – OKR.SÚD, Podacie číslo: OA326213403SK Pod číslom: 8/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 24.02.2021