Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Pre: J. Fekoňa
Od: POST SERVIS
Podacie číslo: SK016580563SK
Pod číslom: 28/2020
Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní
Vyvesené: 07.10.2020