Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: J. Fekoňa , Kátlovce OD: BA12 podacie číslo:RE854458388SK Pod číslom: 37/2019 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 08.11.2019 Zvesené: