Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: Jozef Fekoňa , Kátlovce, od POST SERVIS podacie číslo: SK008570771Sk Pod číslom: 02/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 13.01.2020 Zvesené: