Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J. Fekoňa Od: POST SERVIS. Podacie číslo: SK013756725SK Pod číslom: 19/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do lehoty 18 kalendárnych dní od vyvesenia. Vyvesené: 03. 07. 2020