Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: J.Fekoňa Od: okr. súd, post servis, Podacie číslo: SK021887555SK Pod číslom: 12/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 06.04.2021