Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: Jozef Fekoňa , Kátlovce, od TA podacie číslo: OA094587579SK Pod číslom: 03/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 13.01.2020 Zvesené: