Oznámenie o uložení listovej zásielky – Heráková

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Heráková Od: Hlohovec, Podacie číslo: OA298655677SK Pod číslom: 11/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 24.03.2021