Oznámenie o uložení listovej zásielky – Heráková Elena

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Heráková Elena Od: BA – Union Zdrav.poisť, Podacie číslo:  Pod číslom: 28/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 07.09.2021