Oznámenie o uložení listovej zásielky – Heráková

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Heráková Od: Košice, Podacie číslo: OA037829904SK Pod číslom: 21/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 25.06.2021