Oznámenie o uložení listovej zásielky – Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Fekoňa Od: Rimavská Sobota, Podacie číslo: SK021467028SK Pod číslom: 10/2021 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 24.03.2021