Oznámenie o uložení listovej zásielky – Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Fekoňa Od: TA, Podacie číslo: OA326247305SK Pod číslom: 134/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 28.04.2021