Oznámenie o uložení listovej zásielky – Fedoreková

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Fedoreková Od: Nitra, Podacie číslo: OA351627177SK Pod číslom: 19/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 15.06.2021