Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Elena Heráková Od: JUDr. Viera Kučerová, Podacie číslo: EX 769/2009-39 VÚ Pod číslom: 4/2021 Menovaná si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 03.02.2021